BBHM-Hospital-Two-16

Valmistautukaa suunniteltuun keisarileikkaukseen

Märta Cullhed Engblom

ByMärta Cullhed Engblom

Kätilö ja doula

Nykypäivänä moni lapsi saapuu maailmaan keisarileikkauksella eli sektiolla. Se on länsimaiden yleisin vatsan alueen leikkaus, ja alla luettelemme suunnitellun keisarileikkauksen yleisimmät syyt:

  • Lapsi on väärässä tarjonnassa, eli perätilassa.
  • Lapsi on isokokoinen naisen lantioon nähden.
  • Naisella on synnytyspelko.
  • Naisella tai lapsella on jokin sairaus.
  • Naiselle on tehty yksi tai useampi keisarileikkaus aikaisemmin.

Esittäkää kysymyksiä

Saatte tietoa leikkauksesta synnytykseen osallistuvalta synnytyslääkäriltä, kätilöltä ja nukutuslääkäriltä. Esittäkää kaikki kysymykset, mitä teillä on – mitkään kysymykset eivät ole tyhmiä tai turhia. Teidän pitää ymmärtää, mitä keisarileikkauksen aikana tapahtuu sekä löytää tapoja tuntea itsenne turvallisiksi toimenpiteen suhteen ja saada mahdollisuus tuntea olevanne osallisia tapahtumassa. Tämä eroaa alatiesynnytykseen valmistautumisesta, jolloin mietitään ennemminkin supistuksia, kivun sietämistä, hengitystä ja rentoutumista.

Joillakin osastoilla nainen ja lapsi voivat olla yhdessä keisarileikkauksen jälkeen. Mikä toimintatapa on käytössä teidän sairaalassanne? Voitte myös esittää omia toiveitanne. Haluaisitteko taustamusiikkia? Tai haluaisitteko, että kumppani saa katkaista napanuoran lapsen synnyttyä?

Itse keisarileikkauksen aikana

On aivan normaalia olla huolissaan ja hermostunut ennen keisarileikkausta ja sen aikana. Jos pelko tai huolestuneisuus kasvaa liian suureksi, kertokaa mieluusti hoitohenkilökunnalle, miltä teistä tuntuu. Suunnitellussa keisarileikkauksessa saatte toivottavasti molemmat olla paikalla koko leikkauksen ajan. Naisen suojaksi laitetaan leikkausliina, niin ettette näe itse leikkausta. Sen sijaan kuulette kaiken, mitä huoneessa tapahtuu. Voi olla helpompi keskittyä ja rentoutua, jos hengitätte yhdessä pehmeitä ja rauhallisia hengenvetoja. Naiselle voi myös olla rentouttavaa, jos sinä kumppanina sivelet pehmeästi ja hellästi hänen poskiaan ja otsaansa. Koska leikkaussali on täynnä tuntemattomia ihmisiä, siellä voi olla haastavaa luoda yksityisyyden tunnetta. Kumppanina voit auttaa istumalla aivan lähellä, ehkä pitämällä kädestä kiinni ja juttelemalla kumppanillesi toimenpiteen aikana.

Lapsi tulee ulos

Monille tulee yllätyksenä, miten nopeasti lapsi saadaan ulos. Yhtäkkiä huoneessa kuuluu lapsen parahdus! Hetki voi olla hyvin tunteikas teille molemmille. Äiti saattaa saada tervehtiä lastaan jo leikkaussalissa ja pidellä lastaan hetken, mielellään omaa paljasta ihoaan vasten. Se on erityisen tärkeää, jos nainen ja lapsi eivät voi olla yhdessä heti keisarileikkauksen jälkeen, vaan heidät on erotettava toisistaan hetkeksi. Useimmissa sairaaloissa saatte pitää lasta luonanne kirurgin sulkiessa leikkaushaavan.

Pidä lasta ihoa vasten

Leikkauksen jälkeisinä tunteina lapsi saattaa olla kumppanin hoidettavana naisen toipuessa leikkauksesta heräämössä. Useimmat vastasyntyneet selviävät hyvin hetkisen ilman ruokaa; tärkeintä on, että lapsi saa läheisyyttä ja apua pysyäkseen lämpimänä. Se onnistuu parhaiten, kun lasta pidetään iho ihoa vasten, joten voi olla hyvä, jos kumppanin vaatteet saa helposti auki etupuolelta.

Aika sairaalassa

Keisarileikkaus on iso vatsan alueen leikkaus, ja siitä toipuminen voi kestää hiukan pidempään kuin alatiesynnytyksestä toipuminen. Jotta leikkaushaava saa parantua hyvin, sinun kumppanina täytyy ottaa paljon vastuuta lapsesta ja käytännön asioista sairaalassa ollessanne.

Pian taas jaloilleen

Leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden välttämiseksi on hyvä lähteä liikkeelle niin aikaisin kuin mahdollista. Liikkeelle lähteminen sujuu nopeammin, jos saat tehokasta kivunlievitystä. Sairaalassa sinulta kysytään leikkauksen jälkeen kivun voimakkuudesta ja tarvittaessa saat kipulääkkeitä. Leikkaushaavassa voi tuntua kiristävää tunnetta, mutta siinä ei saa tuntua voimakasta kipua! Imetys lähtee useimmiten hyvin käyntiin myös silloin, kun lapsi on syntynyt keisarileikkauksella.

Kotiin tullessanne

Kotiin päästyänne on tärkeää olla rauhassa ja levätä tilaisuuden tullen. Kuulostelkaa itseltänne, jaksatteko ottaa vastaan sukulaisia ja ystäviä, ja laittakaa mielellään puhelimet kiinni, kun menette nukkumaan. Itse haavan parantuminen vie joitakin viikkoja, ja tänä aikana on hyvä, jos toipilas ei nostele mitään vauvaa raskaampaa.

On hyvä, jos leikkauksesta toipuva äiti voi jättää kotityöt kokonaan toisen vastuulle ensimmäisten viikkojen aikana. Vastikään tehty leikkaus ja pienestä lapsesta huolehtiminen vie kaiken ajan ja kaikki voimat. Yksilöllinen vaihtelu on suurta: keisarileikkauksesta täysin toipuminen voi viedä jopa puoli vuotta, vaikka monien mielestä arki sujuu jotakuinkin normaalisti jo muutaman viikon kuluttua.

Lähteet:

  • Myles, M.F., Marshall, J.E. & Raynor, M.D. (red.) (2014). Myles textbook for midwives. (16th edition). Edinburgh: Elsevier.
  • Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur.