Chinelle-Rojas-020

Lääkkeelliset kivunlievitysmenetelmät

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Lääkkeelliset kivunlievitysmenetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään, koko kehoon vaikuttaviin aineisiin ja paikallispuudutusaineisiin.

Koko kehoon vaikuttavat aineet, kuten ilokaasu ja morfiinin kaltaiset kipulääkkeet, vaikuttavat pääasiassa aivoihin, ja ne voivat muuttaa naisen kokemusta.

Paikallispuudutusaineiden vaikutus kohdistuu hermoihin, ja ne estävät kipuviestien kulkua aivoihin. Joskus ne voivat myös vaikuttaa liikkumiskykyyn ja aiheuttaa tuntoaistimusten heikkenemistä. Hyvä puoli on se, että nämä aineet eivät vaikuta aivoihin, jolloin naisen kokemus ei muutu ja nainen voi osallistua synnyttämiseen. Ne menetelmät, joissa käytetään paikallispuudutusaineita, lievittävät myös kipua tehokkaimmin.

Selkäpuudutukseen/epiduraalipuudutukseen yhdistetään usein vahvaa kipulääkettä sisältävää paikallispuudutusainetta.

Kaikki naisen saamat lääkkeet kulkeutuvat myös lapseen, enemmän tai vähemmän. Tämän takia lasta on valvottava tarkkaan lääkkeitä käytettäessä.

Lähteet: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.