priscilla-du-preez-Wxhsx3X10OA-unsplash

Neljäs raskauskolmannes ja parisuhde

Magnus Sjöström

ByMagnus Sjöström

Psykoterapeutti

Lapsen saaminen on psykologisesti suuri muutos jokaiselle parisuhteelle. Se on yksi suurimmista haasteista, jonka pari voi kohdata, koska kyse on sekä omasta identiteetistä, että roolista parisuhteessa ja dynamiikasta kumppanin kanssa. Jopa suhde ystäviin, vanhempiin ja kumppaniin muuttuvat perheen kasvaessa.

Muutos voi herättää kysymyksiä

Lapsen saaminen herättää kaksi kysymystä, joista toinen liittyy omaan historiaan ja sinut kasvattaneeseen perheeseen - se pätee kumpaankin parisuhteen osapuoleen. Toinen kysymys liittyy muutokseen uutena perheenä. Minkälainen perheestä tulee? Mitä rajoja asetat teille perheenä ja erotat sen muusta lähipiiristäsi? Mitkä ovat teidän omien vanhempienne rooli uudessa perheyksikössä? Tuleeko oma perhe-elämäsi olemaan samanlainen kuin ystäviesi? Miten vastuu lapsen kasvatuksessa tulisi jakaa? Mitä sinun ja kumppanisi väliselle rakkaudelle tulee tapahtumaan? Milloin voit viettää omaa aikaasi, koska lapsi tulee tarvitsemaan paljon rakkautta ja huomiota?

Parisuhdeneuvonta on normaalia

Työskennellessäni parissuhdeneuvojana olen huomannut, että pariskunnat yleensä hakeutuvat luokseni juuri tänä stressaavana aikana. Odotetun lapsen saamisen ilon lisäksi parisuhteeseen kerääntyy kasoittain haasteita. Kyse voi olla seksin puutteesta ja kumppanien välisestä läheisyyden vähyydestä tai muista uusista parisuhdetta koettelevista ongelmista, jonka johdosta toinen teistä tai molemmat ovat tyytymättömiä. Se voi myös koskea lapsuudessa ja omassa perheessä koettuja huonoja kokemuksia, jotka nousevat esiin oman lapsen vanhemmuuden myötä.

Oman perheen perustaminen tarkoittaa muun muassa resurssien uudelleen jakamista ja vanhempana voi tuntua, että saat pitkäaikaisesti vain vähemmän kaikkea: vähemmän vapautta, vähemmän yhteydenpitoa, vähemmän unta, vähemmän rahaa, vähemmän kosketusta ja vähemmän aikaa. Asiat yleensä rauhoittuvat ja tasaantuvat jonkin ajan kuluttua ja sitten löydät jälleen tasapainon suhteessa kumppaniin ja ympäröivään maailmaan. Ongelmia syntyy ja joskus tuesta voi olla apua.

Perheen perustaminen tarjoaa mahtavan tilaisuuden keskustella lapsen kasvatuksen näkökulmista ja haluamastasi elämästä. Mitä rajoja tarvitsemme omassa suhteessa ja vastaavasti suhteessa muuhun lähipiiriin? Jotta uusi perhe saa parhaan mahdollisen alun, on tärkeää keskustella näistä asioista yhdessä. Jokaisella on erilainen suhde vanhempiinsa ja heidän osansa uudessa perheessä on isovanhempina, mutta joskus isovanhemmuudelle ei ole perusteita.

On tärkeää huolehtia suhteesta (yhteishenki)

Toinen kysymys on; kuinka hyvän esimerkin rakkaudesta näytämme lapsillemme. Samalla kun lapsemme saavat meiltä rakkautta ja huomiota, tulisi muistaa pitää myös huolta kumppanien välisestä suhteesta. Niin ikään lapsen näkökulmasta on tärkeää, että vanhemmat välittävät toisistaan ja vaalivat heidän rakkauselämäänsä. On osoitettu, että jos vanhemmat varhaisessa uuden perheen perustamisvaiheessa vaalivat suhdettaan, he onnistuvat pysymään läheisinä myös vaikeina aikoina. Joskus vanhemmat ajautuvat melkein huomaamatta erilleen kaikessa uuden perheen vaatimassa sitoutumisessa. Tästä syystä on hyvä ajatus tietoisesti vaalia suhdetta, koska rakkaus vaatii huomiota.

On tärkeää tiedostaa, että omia vaikeita lapsuudenkokemuksia ei tarvitse toistaa perustamassasi uudessa perheessä. Uudet ja läheiset suhteet sekä kumppaniin että omiin lapsiin voivat auttaa kokemaan rakkauden uudella ja paljon merkityksellisemmällä tavalla.